Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Skolesider > Vil du bli en enda bedre lærer?

Vil du bli en enda bedre lærer?

COLOURBOX1070338

Tilbudet i læringsledelse og vurdering fokuserer på faktorer ved undervisningspraksis som har stor innvirkning på elevers læring. Studiet er tilrettelagt for lærere i alle fag fra alle klassetrinn med fokus på det aller viktigste i læringsarbeidet.

Studiet ble i 2014 vurdert med høyest læringsutbytte blant alle norske videreutdanninger for lærere.

Oppstart 1.-2. september. Løpende opptak

For mer informasjon se studiets nettsider: Læringsledelse og vurdering

Sist oppdatert: Kristin Larsen 09.05.2016

Skolesider

NYHETSBREV

HiL Inngår i et KD-nedsatt samarbeid med seks høgskoler om etter- og videreutdanning for lærere. Samarbeidsforumet Region Oslo Nord tilbyr skolesektoren relevante og praksisnære etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. Det sendes ut nyhetsbrev 2-3 ganger i året om aktuell informasjon og relevante tilbud.  

Påmelding nyhetsbrev Region Oslo Nord

-----------------------    Ved noen anledninger sender vi ut nyhetsbrev for skole med kun aktuelle tilbud fra HiL.    

Påmelding nyhetsbrev HiL/skole

Arkiv nyhetsbrev

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L