Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok

2010/11 Studiehåndbok

Denne studiehåndboka viser HiLs studieportefølje for studieåret 2010/2011.

Bilde beskrivelser: Heltid/deltid Heltid/ deltid  Deltid Deltid  Heltid Heltid  Studiepoeng Antall studiepoeng 
Bachelor
180 Heltid Barnevern 180
180 Heltid Dokumentarfilmproduksjon 180
180 Heltid Film- og fjernsynsvitenskap 180
180 Heltid Flerkameraproduksjon 180
180 Heltid Idrett 180
180 Heltid Internasjonale studier 180
180 Heltid Juss 180
180 Heltid Kulturprosjektledelse 180
180 Heltid Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser 180
180 Heltid Organisasjon og ledelse 180
180 Heltid Pedagogikk 180
180 Heltid Produksjons- og prosjektledelse 180
180 Heltid Psykologi 180
180 Heltid Reiselivsledelse 180
180 Heltid Samtidshistorie 180
180 Heltid Sosialt arbeid 180
180 Heltid Sosiologi 180
60 Heltid Sosiologi, fordypningsår 60
60 Heltid Spesialpedagogikk - fordypningsår 60
180 Heltid Vernepleie 180
180 Heltid Økonomi og administrasjon 180
15 Deltid Ledelse i skoler og barnehager i utvikling 15
Årsstudium
60 Heltid Film- og fjernsynsvitenskap 60
60 Heltid Idrett 60
60 Heltid Juss 60
60 Heltid Kulturprosjektledelse 60
60 Heltid Kunsthistorie 60
60 Heltid Pedagogikk 60
60 Deltid Pedagogikk deltid 60
60 Heltid Psykologi 60
60 Heltid Reiseliv og turisme 60
60 Heltid Samtidshistorie og internasjonale studier 60
60 Heltid Sosiologi 60
60 Heltid Økonomi og administrasjon 60
60 Deltid Kommunikasjonsrådgivning 60
60 Deltid Kommunikasjonsrådgivning 60
Master
120 Heltid Film- og fjernsynsvitenskap 120
120 Heltid Fjernsynsproduksjon - dokumentar/flerkamera 120
120 Heltid/deltid Helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge 120
120 Deltid Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid 120
120 Heltid/deltid Innovasjon og næringsutvikling 120
120 Heltid/deltid Pedagogikk 120
90 Heltid/deltid Public Administration (MPA) - breddemaster 90
120 Heltid/deltid Public Administration (MPA) - dybdemaster 120
120 Heltid/deltid Spesialpedagogikk 120
120 Heltid/deltid Velferdsforvaltning 120
Etter- og videreutdanning
60 Deltid Pedagogikk deltid 60
15 Deltid Bevaring, registrering og formidling 15
30 Deltid Coaching, selvledelse og organisasjonspsyk. kull 4 30
15 Deltid Elektroniske arkiver 15
15 Deltid Elevvurdering og læring 15
30 Deltid Fagdidaktikk i medier og kommunikasjon 30
15 Deltid Fagdidaktikk i medier og kommunikasjon 15
5 Deltid Farmakologi for ambulansepersonell 5
30 Deltid Formidling av historiske arkiver 30
15 Deltid Gruppeprosesser 15
30 Deltid Helserett 30
15 Deltid Interseksjonalitet 15
30 Deltid Karriereveiledning 30
30 Deltid Kommunikasjon, coaching og selvledelse. kull 5 30
60 Deltid Kommunikasjonsrådgivning 60
60 Deltid Kommunikasjonsrådgivning 60
10 Deltid Kompetent 1 (for overnattings- og serveringspers.) 10
15 Deltid Kunstfilosofi og estetikk 15
15 Deltid Ledelse i skoler og barnehager i utvikling 15
15 Deltid Lesing og skriving (vår 2011) 15
30 Deltid Lønns- og personalarbeid 30
15 Deltid LøPe - Påbygningsstudium Personalarbeid 15
120 Deltid Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid 120
15 Deltid Mestring av rusepisoder (MARTA) 15
30 Deltid Nasjonal Paramedicutdanning - Påbygning (vår 2011) 30
60 Deltid Nasjonal Paramedicutdanning (Kull 2010-2012) 60
60 Deltid Nasjonal Paramedicutdanning (Kull 2011-2013) 60
60 Deltid Nasjonal Paramedicutdanning (Kull 2011-2013) 60
30 Deltid Nasjonal Paramedicutdanning - Påbygning (vår 2010) 30
15 Deltid Norsk filmhistorie 15
15 Deltid Pengespillavhengighet problemskapende dataspilling 15
30 Deltid Personalutvikling og ledelse 1 30
60 Deltid Psykososialt arbeid med barn og unge - videreutd 60
30 Deltid SAMPLAN 30
7,5 Deltid Spansk kultur fra den spansktalende verden 7,5
30 Deltid Spesialpedagogikk - Deltakelse og marginalisering 30
15 Deltid Språk og kommunikasjon 15
30 Deltid Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen 30
30 Deltid Lønns- og personalarbeid (oppstart vår 2011) 30
60 Deltid Videreutdanning i spesialpedagogikk 60
60 Deltid Videreutdanning i veiledning 60
15 Deltid Økonomisk rådgivning 15
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L