Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Årsstudium i kunsthistorie (2010 - 2011)

Årsstudium i kunsthistorie (2010 - 2011)


Årsstudium i kunsthistorie (2010 - 2011)
Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap
Kode
210272
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Jan Anders Diesen

Lillehammer har ry som en kunstnerby og fra midten av 1800-tallet har norske kunstnere valfartet hit. I de senere årene har moderne kunst og arkitektur satt sitt preg på byen.

Kunsthistorie passer for deg som er interessert i kunst og ønsker å lære om og å forstå ulike kunstneriske uttrykk. Årsstudiet gir en oversikt over den vestlige kunsthistorien fra antikken og frem til våre dager, og gir også innblikk i sentrale kunsthistoriske teorier og metoder.

Studiet gir deg kunnskap om og øvelse i å beskrive, analysere og tolke verk innenfor maleri, skulptur, arkitektur og design.Studiemodell Aarsstudium i kunsthistorie

Årsstudium Kunsthistorie: Emnestruktur

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
KUH1003/1 Introduksjon til kunsthistorie:
Arkitektur- og skulpturhistorie
15 O 15  
KUH1002/1 Moderne design 15 O 15  
3MALHIS/1 Maleriets historie 15 O   15
3MODKUNS/1 Moderne kunst 15 O   15
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
Et år
Grad/kompetanse
Årsstudium
Kull
2010/2011
Studiestart
17.08.2010
Studiekostnader
Semesteravgift
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Årsstudiet i kunsthistorie består av følgende emner: Introduksjon til kunsthistorie (15 sp), Moderne design (15 sp), Maleriets historie (15 sp) og Moderne kunst (15 sp).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/realkompetanse

Yrkesmuligheter

I kombinasjon med andre fag vil Årsstudiet i kunsthistorie kunne kvalifisere for arbeid innen ulike områder i kultursektoren slik som gallerier, museer, kulturadministrasjon og i skoleverket.

Videre utdanning

Studiet kan tas som en selvstendig enhet. Emner fra studiet kan inngå i ulike bachelorgrader, f.eks. Bachelor i kulturprosjektledelse, Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap og Bachelor i reiselivsledelse eller Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser ved HiL.

Årsstudiet kvalifiserer også for videre studier i kunsthistorie ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Årsstudiet kan også være svært relevant som etter- eller videreutdanning for f. eks. lærere og ulike typer kulturarbeidere.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminarer, oppgaveskriving, veiledning og ekskursjoner i inn- og utland. De siste årene har det vært arrangert en ukes ekskursjon til Roma under emnet Maleriets historie.

Eksamensform

Eksamensformene består enten av 6 timers dagseksamen eller 14 dagers hjemmeeksamen over oppgitt tema/problemstilling. Se under hvert enkelt studieemne for ytterligere detaljer.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Josef Tandsether 22.12.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L