Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Bachelor i dokumentarfilmproduksjon (2010 - 2013)

Bachelor i dokumentarfilmproduksjon (2010 - 2013)


Fagområde
Film- og fjernsynsfag
Avdeling
Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap
Kode
210392
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Leiv Igor Devold

Det treårige studiet i dokumentarfilmproduksjon utdanner dokumentarfilmregissører, fotografer og lydteknikere.

Utdanningen legger stor vekt på den visuelle og gode fortellingen. Antall studenter er lavt for å kunne tilby individuell veiledning med noen av bransjens best kvalifiserte lærere i dokumentar-regi, foto, lyd og klipp. Målet med veiledningen er å oppmuntre studentene til å utvikle sin personlige stemme på et profesjonelt grunnlag. Studentene gjennomfører flere produksjoner i løpet av studiet, de fleste av dem i samarbeid med bachelorstudentene i produksjons- og prosjektledelse. Sammen med tilhørende teori gir dette studentene bred kompetanse innen alle sider ved dokumentarfilmproduksjon.

Videre studier
Bachelor i dokumentarfilmproduksjon kvalifiserer for å søke opptak til studier på mastergradsnivå.

Særskilt søknad
Det tas opp 6 studenter til spesialisering i regi, 6 til spesialisering i foto og 4 til spesialisering i lyd.

I tillegg til søknaden til Samordna opptak må søkerne innen 15. april 2010 sende følgende til Høgskolen i Lillehammer v/Opptakskontoret, Postboks 952, 2604 Lillehammer, i 4 - fire - eksemplarer:

  1. En fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.
  2. Vitnemål og attester
  3. Et essay på 1-2 maskinskrevne sider. I essayet skal du skrive om deg selv - bakgrunn og interesser, hvilke forventinger du har til utdanningen, hvorfor du egner deg til denne utdanningen og hvilke mål/forventninger du har for tiden etter fullført utdanning. Du må også angi hvilken spesialisering du søker deg til - regi, foto eller lyd.
  4. Passbilde

CV og essay danner grunnlag for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. Søkerne må selv dekke utgifter til reise og opphold i Lillehammer forbindelse med intervjuet.

Kvinner er underrepresentert i fagfunksjoner som utdanningen kvalifiserer for, og oppfordres derfor spesielt til å søke.Studiemodell Bachelor i dokumentarfilmproduksjon

Bachelor i dokumentarfilmproduksjon: Struktur/emneoversikt

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
DOK1001 Innføring i dokumentarfilm 30 O 30          
DOK1002 Personportrett 30 O   30        
DOK2001 Miljøportrett 15 O     15      
DOK2002 "Reisen" 15 O     15      
DOK2003 Kritisk dokumentar 30 O       30    
DOK2004/1 Friproduksjon og praksis 30 O         30  
DOK2005/1 Bachelorprosjekt i
dokumentarfilmproduksjon
30 O           30
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2010/2013
Studiestart
17.08.2010
Studiekostnader
Semesteravgift. Studentene må i tillegg regne med å dekke utgiftene selv i forbindelse med egne produksjoner.
Studiested

Lillehammer

Spesielle reglement/lover

Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen og gjennomfører alle teoretiske og praktiske øvelser. Studentene undertegner ved studiestart en erklæring vedrørende rettigheter til studentproduksjonene. Det forutsettes at de også følger "kjørereglene" for bl.a. sikkerhet, bruk av utstyr og lokaler som er utarbeidet av fagmiljøet.

Alle produksjoner og all undervisning som er knyttet til disse, er obligatoriske. Den fagansvarlige lærer kan gi dispensasjon for fravær av en dags varighet. Fravær utover dette kan kun innvilges etter søknad til fagmiljøet. Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at alle produksjoner er levert innen fristene som er satt for disse.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 20.07.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L