Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Bachelor i spesialpedagogikk - fordypningsår (2010 - 11)

Bachelor i spesialpedagogikk - fordypningsår (2010 - 11)


Gamlebygget, HiL
Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
1506/1507
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Fordypning i spesialpedagogikk: Synnøve Myklestad


Pedagogikk retter seg mot læring, oppdragelse, sosialisering og dannelse. Her får du innsikt i hvordan mennesker lærer og utvikler seg som individer og i relasjon til det samfunn og den kultur de vokser opp i. Sentralt i denne sammenheng står utdanningssystemets betydning.


Emnestruktur (for 3. studieår) Bachelor i pedagogikk

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
2EXPH/1 Examen Philosophicum (Ex. phil) 10 O         10  
1EXFAC1/1 Examen facultatum I, Fellesdel i
vitenskapsteori og metode
5 O         5  
SPE2003 Spesialpedagogikk -
deltakelse/marginalisering del 1
15 V         15  
PED1005/1 Examen Facultatum II - fordypning i
etikk og vitenskapsteori (for BAPED)
5 O           5
SPE2004 Bacheloroppgave og Deltakelse og
marginalisering II
25 V           25
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
1 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2010/2011
Studiestart
17.08.2010
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

En Bachelor i pedagogikk (180 sp) kan bestå av:

  • Årsstudium i pedagogikk (60 sp) + fritt valgt årsstudium/emnegruppe (60 sp)
  • Fordypning i pedagogikk (generell pedagogikk eller spesialpedagogikk) på 40 studiepoeng.
  • Ex.fac I og II (10 sp), og Ex. phil (10 sp)

Det fritt valgte årsstudiet kan tas ved HiL eller andre norske og utenlandske universitet og høgskoler.

Opptakskrav

Opptakskravet til fordypningen er fullført Årsstudium i pedagogikk, barnevernpedagogutdanning, sosionomutdanning, vernepleierutdanning, lærerutdanning, førskolelærerutdanning eller tilsvarende.

Fordypning/spesialisering

Fordypning i spesialpedagikk - Deltakelse og marginalisering
Denne fordypningen gir en grunnleggende innsikt i forhold knyttet til hvordan funksjonshemming/avvik oppstår og forklares, og hvordan samspillet mellom individ og samfunn har betydning for sosial deltakelse og marginalisering/ekskludering.

Fordypningen passer for mennesker som arbeider eller ønsker å arbeide innenfor ulike tiltak for opplæring og oppdragelse, så som skoler, barnehager, organisasjoner, eller inne administrativ virksomhet.

Videre utdanning

Bachelor i pedagogikk kvalifiserer for opptak til videre masterstudier i inn- og utland. Ved høgskolen i Lillehammer gir studiet grunnlag for å søke opptak til Master i pedagogikk eller Master i spesialpedagogikk avhengig av om hvilken fordypning du har valgt (generell pedagogikk eller spesiell pedagogikk)

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer på fordypningene er tilrettelagt for deltidsstudenter.

Spesielle reglement/lover

Gyldig politiattest, jfr FOR 2007-01-31: Forskrift om opptak til høyere utdanning kap 6.§ 6-3.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Berit Kletthagen 17.03.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L