Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Elevvurdering og læring (2010)

Elevvurdering og læring (2010)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
1530
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Faglig ansvarlig: Stephen Dobson, tlf 957 53 959, e-post stephen.dobson@hil.no
Administrativ ansvarlig: Egil Weider Hartberg, tlf 61 28 75 67, e-post egil.hartberg@hil.no


Studiet i elevvurdering og læring kan gjennomføres med to ulike studiemodeller skoleåret 2010/2011.

- Den ene varianten er samlingsbasert med 3 todagers samlinger og mellomarbeid på nett og i egen praksis. På samlingene vil første dag hovedsaklig bestå av undervisning, mens andre dag vil fokusere på det aksjonslæringsprosjektet som skal gjennomføres i grupper gjennom hele studiet.

- Den andre varianten er 100% nettbasert. Her legges forelesninger ut på nett, og aksjonslæringen følges opp via nettmøter.

Begge varianter har som arbeidskrav individuelle refleksjonsoppgaver som leveres på nett.

Pris for begge tilbud: kr 11.000,- (egne priser for studenter som har kursbevis fra HiLs etterutdanninger i vurdering)

Ved søknad er det viktig at all dokumentasjon sendes inn så fort som mulig. Søknad sendes via linken Lokalt opptak til høyre.

Mer informasjon om det enkelte tilbud under.

Ved sluttført studie skal studentene ha:

  • kunnskap om prinsipper, praksis og dokumentasjon for læringsfremmende vurdering.
  • ferdigheter i å planlegge, dokumentere og vurdere utviklingsarbeid i egen virksomhet
  • evne til teoretisk refleksjon over egen pedagogisk praksis
  • høy vurderingskompetanse for læring

Detaljert emneinnhold se beskrivelser i tabellen

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
 
ELEV3001 Elevvurdering og læring - nettbasert 15 O
ELEV3001 Elevvurdering og læring -
samlingsbasert
15 O
Sum:
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
2 semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Studiestart
01.09.2010
Studiekostnader
Studieavgift 11.000,- + semesteravgift og litteratur
Studiested

HiL

Faglig innhold

Emnet elevvurdering og læring (samlingsbasert eller nettbasert) går over begge semestre.

I første semester blir det fokus på prinsipper for vurdering og aksjonslæring. Studentene skal i tillegg til kunnskap om prinsipper og teori for læringsfremmende vurdering, tilegne seg kunnskap og erfaring i prosjektmetoder, relevant forskningsmetode og problembasert læring. Arbeidet vil sikte mot å gi studentene ferdigheter i å formulere problemstillinger som kan være utgangspunkt for planlegging av tiltak, velge egnede metoder for kartlegging og dokumentasjon, og begrunne problem og tiltak teoretisk og funksjonelt.

I andre semester blir det fokus på praksis og dokumentasjon for vurdering og internasjonale trender i vurderingsarbeid. Utviklingsarbeidet fullføres, og det blir fokus på formidling av utviklingsarbeid og hvordan tiltak kan implementeres.

Opptakskrav

Godkjent bachelorutdanning eller tilsvarende.
Studentene må under utdanningen være involvert i pedagogisk arbeid i minimum 50% stilling.

Ved oversøkning til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer §7.

Videre utdanning

Studiet er å anse som en isolert videreutdanning, men legges til rette slik at det kan søkes innpasset som et valgemne i relevante mastere.

Undervisnings- og læringsmetode

Se emnebeskrivelse

Eksamensform

Se emnebeskrivelse

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Josef Tandsether 14.12.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L