Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > LøPe - Påbygningsstudium Personalarbeid

LøPe - Påbygningsstudium Personalarbeid


Fagområde
Ledelse, organisasjon og økonomi
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kode
1564
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Kontaktperson hos Aditro HRM A:S.:

  • Elin Winther (09102) elin.winther@aditro.com eller
  • kurs.no@aditro.com

Kontaktpersoner ved Høgskolen i Lillehammer:

  • Prosjektleder Marianne Bakke (61 28 80 00/61 28 83 02, marianne.bakke@hil.no) kan svare på spørsmål om studiet.
  • Opptaksleder Berit Kletthagen ( 61 28 80 00/61 28 82 18, berit.kletthagen@hil.no) kan svare på spørmål om opptak, generell studiekompetanse og realkompetanse.

Søknadsfrist høstsemesteret; 15. april

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere for igangsetting av studiet.


Emnet omfatter personaladministrasjon med personalutvelgelse og personalutvikling, og arbeidsrett, med vekt på endring og omstilling, og kollektiv arbeidsrett med vekt på forhandlinger og tvistebehandling.

Studiet er konsentrert om tre temar:

1) Personaladministrasjon – rekruttering, kompetansestyring og bemanningsendring

2) Individuell arbeidsrett - endring, omstilling og nedbemanning

3) Kollektiv arbeidsrett – spesielt om tvistebehandling – både rettstvister og interesssetvister

Læringsmål:

Kandidaten skal få bred kunnskap om det teoretiske grunnlaget for personutvelgelse i bedrifter ved opp- og nedbemanning, og god kunnskap om rettsreglene om endring i arbeidsforhold og om rettsreglene for omstilling og nedbemanning i virksomheter. Videre skal kandidaten få bred kunnskap om tariffrettslige prinsipper og om behandlingsmåten for rettstvister og interessetvister.

Samlinger for studiet er fastsatt i ukene 37, 43 og 49:

  • onsdag 15., torsdag 16. og fredag 17. september
  • torsdag 28. og fredag 29. oktober
  • torsdag 9. og fredag 10. desember

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Studiestart
10.09.2010
Studiekostnader
Studieavgiften påbyggingsmodulen er satt til kr 15.500,- pr. 15 studiepoeng. I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oppland, utgifter til lærebøker og materiell, samt reise og opphold ved samlingene og eksamen. Studiet faller inn under ordningen til Statens Lånekasse for Utdanning.

For mange vil det være aktuelt at arbeidsgiver dekker hele eller deler av utgiftene til utdanningen.
Opptakskrav

Personalarbeid, 15 sp. i det ordinære LøPe-studiet.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen foregår på samlinger som forelesninger og gruppearbeider, og som selvstudium mellom samlingene. Undervisningen støttes av elektronisk klasserom (Fronter) med to obligatoriske innleveringer.

Eksamensform

Arbeidskrav:

To skriftlige innleveringer – den ene knyttet til personaladministrasjon og den andre til arbeidsrett (individuell eller kollektiv).

Eksamensform:

5-timers skriftlig dagseksamen.Lovlige hjelpemidler til eksamen for LøPe Personal Påbygging er

  • Offisielle utgivelser av norske lover og forskrifter (lovsamling eller særtrykk)
  • Hovedavtalen LO - NHO

Lovsamling eller særtrykk av enkeltlover må være ukommentert. Hovedavtalen utgitt av LO med kommentarer fås gratis hos Mjøsbok, og er tillatt.

Private utskrifter fra Lovdata er ikke tillatt.

Eksamenskontoret ved HiL og eksamensstedene blir orientert om hva som er tillatt av hjelpemidler.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Josef Tandsether 14.12.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L