Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > OLA2009/1 Grunnleggende personalarbeid

Grunnleggende personalarbeid

Back Tilbake
Kode
OLA2009/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
August - desember
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omfatter sentrale arbeidsområder innen personalarbeidet, spesielt aktiviteter knyttet til å skaffe, utvikle, motivere og belønne og medarbeidere for å nå organisasjonens mål. Sentralt står rekrutteringsarbeid og utvikling av kompetanse i virksomheten. Det blir lagt vekt på et anvendt, praktisk perspektiv, på teori som grunnlag for praksis og for refleksjon over praksis. Det omfatter også etiske utfordringer i personalarbeid.

Emnet skal gi studentene kunnskaper om de praktiske arbeidsfeltene innen HRM, ofte omtalt som knipper med personalpraksiser.  Dette handler om de tiltak organisasjonen foretar seg, her representert gjennom HR-enheter, fra å rekruttere riktig person, følge personen gjennom sitt arbeidsforhold i virksomheten, for så til slutt avslutte arbeidsforholdet. Emnet har et individfokus, med vekt på hvordan HR-enheter jobber i forhold til den ansattes «ansettelsesreise».


Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

  • kjennskap til grunnleggende funksjoner knyttet til personalarbeid
  • kjennskap til alle faser i medarbeidernes tilknytning til arbeidsplassen, nærmere bestemt temaene rekruttering, utvikling, beholde og belønne medarbeidere, samt avvikling av arbeidsforhold.
  • kjennskap til grunnleggende prinsipper knyttet til verdien av et mangfoldig arbeidsliv og etiske utfordringer i personalarbeid

Ferdigheter

Kandidaten har

  • evne til å koble organisasjonens mål opp mot personalarbeidet
  • evne til å reflektere over teori som et grunnlag for praksis på personalfeltet
  • evne til å reflektere over etiske perspektiver og mangfoldsperspektiver på praktiske problemstillinger i personalarbeid og personalledelse.

Generell kompetanse

  • Kandidaten har kunnskaper om personalfunksjonen og grunnleggende innsikter i personalledelse, og evner å koble teoretiske kunnskaper til praktiske utfordringer innen personalarbeid.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger kombinert med seminar, øvelser og arbeidskrav.


Forkunnskapskrav

OLA1001/3 Innføring i organisasjon, ledelse og arbeidsliv eller ØKA1017 Organisasjonsfag eller KPL1007 Prosjekt, organisering og marked

Emne er obligatorisk for

Bachelor i Organisasjon og ledelse (BOL)


Emne er valgbart for
Emnet er valgbart for andre studenter ved HIL, men studenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse og BØA profil har fortrinnsrett.
Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltakelse i første undervisningsuke, og det er to skriftlige innleveringer i løpet av semesteret, et av dem med muntlig framlegg (Arbeidskravene kan bli endret).


Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen (48 timer)Erstatter
OLA2002/1 (15 sp)

Overlapp

100 % med OLA 2002/1

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L