Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Internasjonal politisk økonomi

Internasjonal politisk økonomi

Studielengde
1. semester
Heltid/ deltid
Deltid
Grad/ kompetanse
Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak
Kode
1032
Avdeling
Avdeling for samfunnsvitenskap
Kull
2017
Kontaktinformasjon

Studenttorget@hil.no

Tlf. 61 28 80 00

Tidligere års studieplaner
2013/2014
2016
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Emnet gir en innføring i sentrale ideer om forholdet mellom stat og marked. Hvordan har global økonomisk integrasjon påvirket nasjonal handlefrihet? Hvordan bidrar internasjonal handel til omfordeling og hvem gavner den? Hvordan oppstår kriser i internasjonal økonomi og hvilke politiske virkemidler er tilgjengelig for å styre utviklingen?

I emnet gis en innføring i handelsteori og liberal markedstenkning. Dette er grunnlag for å forstå utviklingen av internasjonal økonomisk integrasjon og hvordan denne har virket inn på nasjonal handlefrihet. Videre vektlegges institusjoner som har vokst fram og preger samarbeid mellom land i internasjonal økonomi.Opptakskrav


Generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Emnebeskrivelse

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  Vår
INT1001/1 Internasjonal politisk økonomi 15 O 15
Sum: 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L