Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Film- og fjernsynsvitenskap

Film- og fjernsynsvitenskap

Årsstudium i film- og fjernsynsvitenskap (2016- 2017)
Studielengde
1 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
60
Grad/ kompetanse
Årsstudium

Opptak

Samordna opptak
Kode
210262
Avdeling
Avdeling for samfunnsvitenskap
Kull
2016/2017
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Anne-Lise With

Tidligere års studieplaner
2013/2014
2015/2016
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Årsstudiet i film- og fjernsynsvitenskap tilsvarer første studieår på Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap (se studiemodell). Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på Bachelor i Film- og fjernsynsvitenskap, søker samordna opptak og får ved opptak fritak for første studieår.

Studiet passer både for deg som er nysgjerrig på eventuelle videre studier innen dette området, eller for deg som ønsker å ta faget som et supplement til tidligere eller planlagt utdanning.


Dette er studiet for deg som ønsker å få grunnleggende teoretisk innsikt i film- og fjernsynsvitenskap. I løpet av året får du kjennskap til og forståelse av levende bilder og audiovisuelle uttrykk.

Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på Bachelor i Film- og fjernsynsvitenskap, søker samordna opptak. Det gis da fritak for første studieår.

Studiet kan også inngå som en del av en skreddersydd bachelorgrad i kombinasjon med f. eks. kunsthistorie, teatervitenskap, litteraturvitenskap, mediepedagogikk eller samfunnsvitenskapelige fag.


Opptakskrav


Generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av realkompetanse.

Årsstudium i Film- og fjernsynsvitenskap

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
FFV1007/1 Film- og fjernsynsbransjen 15 O 15  
FFV1004/2 Filmhistorie 15 O 15  
FFV1005/1 Fjernsyn 15 O   15
FFV2006/1 Kritikk og kulturformidling 15 O   15
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Film- og fjernsynsvitenskap gir studentene kunnskap om og forståelse av de levende bilders betydning i samtid og fortid, og utvikler evnen til å analysere filmer og fjernsynsprogram. Studentene lærer å problematisere og finne svar på spørsmål som: Hvordan er fortellinger bygget opp? Hvilke ulike filmatiske virkemidler tas i bruk? Hvilket budskap har enkelte filmer og fjernsynsprogram? Hvordan kan vi forstå og fortolke de ulike uttrykkene og filmstilene? I hvilken grad og på hvilken måte reflekterer film og fjernsyn samfunnet og kulturen, og hvordan påvirker mediene sine omgivelser? Og hvordan preger bransjens organisering og de økonomiske og politiske rammebetingelsene innhold og uttrykk i filmer og fjernsynsprogram? Gjennom analyse, historie og teori drøftes disse spørsmålene innen en rekke film- og fjernsynssjangere.

Utdanningen kan med senere fordypning åpne opp for  yrkesområder hvor kjennskap til og forståelse av audiovisuell medier er en sentral kompetanse, f.eks. i videregående utdanning, kulturjournalistikk, jobber innen kulturadministrasjon og administrativt arbeid innen ulike medievirksomheter. 

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen kombinerer forelesninger, analyseseminar, skriftlig/muntlig veiledning, visning av filmer og fjernsynsprogram, ekskursjon (f.eks. IDFA Amsterdam) samt skriftlige gruppe-og individuelle oppgaver.

Eksamen

Til avsluttende eksamen blir de ulike emnene vurdert på forskjellig måte. Se under det enkelte emne for detaljer.

Yrkesmuligheter

Utdanningen kvalifiserer til yrkesområder der kjennskap til og forståelse av de levende bilder og audiovisuelle uttrykk er en viktig kompetanse, f eks. mediepedagogikk, kulturjournalistikk og arbeid innen kulturadministrasjon og praktisk medievirksomhet.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L