Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Filmmusikk-komposisjon

Filmmusikk-komposisjon

Filmmusikk-komposisjon (2016-2017)
Studielengde
2 semestre
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
30
Grad/ kompetanse
Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak
Kode
1580
Avdeling
Avdeling for TV-fag
Kull
2016/2017
Kontaktinformasjon

Halldor Krogh

Studiekostnader
Kr. 20.000,-
Tidligere års studieplaner
2013/2014
2015/2016
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Studiet i Filmusikk-komposisjon retter seg mot film- og TV-bransjen og skal gjøre komponister faglig kompetente til å komponere og produsere musikk til fakta og flerkameraproduksjoner. Studiet gir grunnleggende innsikt i teknikker for å komponere musikk for film og fjernsyn, og gir også en historisk og teoretisk innføring i fagområdet. Studiet er et praktisk/teoretisk studium, som baserer seg på forelesninger og praktisk filmmusikk-komposisjon i nært samarbeid med fjernsynsstudenter på TVF (Avdeling for TV-fag). Studiet er forankret i TVF, men med nært samarbeid med fagmiljøet på Film-og fjernsynsvitenskap.

Studiet henvender seg i første rekke til komponister og musikere med ønske om å arbeide som filmkomponister. Det forutsettes høy faglig kompetanse og relevant utdannelse og erfaring. Da det ikke skal undervises i musikk ved studiet, forutsettes det at kandidatene innehar gode kunnskaper innen musikk-komposisjon og musikkteknologi. Opptakskrav


Opptakskravet er fullført bachelorgrad i komposisjon eller tilsvarende. Kandidater med bachelorgrad i musikkrelaterte fag vil også kunne bli vurdert.

Opptaket skjer på grunnlag av opplastede arbeider og intervju. Innen 15. april må du laste opp følgende dokumentasjon:

En fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.

Vitnemål og attester.

Et essay på 1-2 maskinskrevne sider. I essayet skal du skrive om deg selv - bakgrunn og interesser, hvilke forventninger du har til utdanningen, hvorfor du egner deg til denne utdanningen og hvilke mål/forventninger du har for tiden etter fullført utdanning.

Prøver på arbeider med lenke for nedlasting av lyd og/eller film med maximal varíghet på totalt 15 minutter.

Passbilde.

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Læringsutbytte:

Kunnskaper
Studentene skal ha kunnskap om musikkens og lydens funksjon i film. De skal ha kunnskaper om film og filmdramaturgi, de skal kjenne filmmusikkens histore og estetikk og kunne identifisere forskjellige epoker og genre, og identifisere forskjellige epoker og genre  i amerikansk og europeisk film og filmmusikk.De skal ha grunnleggende kunnskaper om de grunnleggende prinsippene for å komponere musikk til filmatiske uttrykk.

Ferdigheter
Filmkomponistene skal kunne analysere film med hensyn til bruk av musikk og lyd og kunne anvende sine kunnskaper til å komponere musikk til filmer innen forskjellige filmatiske og musikalske genre og levere ferdig produsert musikk til film.

De skal også kunne anvende sine kunnskaper ifht. produksjonsprosedyrer og lovverk i film og filmmusikkproduksjon.

Generell kompetanse:
Studentene skal kunne anvende sine kunnskaper og sin kompetanse innen filmmusikk-komposisjon, filmmusikkredigering, musikkproduksjon og dramaturgi. De skal kunne kommunisere faglige problemstillinger og konklusjoner innen filmmusikkfaget.

De skal også bidra til nytenking innen prosesser som bl.a. fører fram til et  særegent Norsk filmmusikksuttrykk.

Studiet består av to hovedemner:

  • Komposisjon for Film og Fjernsyn: Innføring i komposisjons-og produksjonsprosedyrer. Personlig oppfølging og veiledning.  Dette emnet går over to semester. Genreøvelser, tekniske øvelser, komponering av musikk til studentfilmer produsert ved Avdeling for TV-fag (TVF) ved Høgskolen i Lillehammer.
  • Filmmusikkestetikk: Analyse av musikk i film. Estetikk, dramaturgi, genre og filmmusikkhistorie.
  • Filmhistorie og analyse: Filmhistorie med hovedvekt på tendenser og strømninger i amerikansk og europeisk filmproduksjon.
Undervisnings- og læringsmetode

Studiet består av workshops og personlig veiledning i praktisk filmmusikk-komposisjon og forelesninger i teorifag.

Studiet er planlagt som en deltidsstudium over ett år og slik velegnet for komponister og musikere som er i arbeid. Det legges opp til totalt 9 samlinger: 4 i høstsemesteret og 5 i vårsemesteret. 

Eksamen

Komposisjon for film og fjernsyn: Emnet avsluttes med eksamen som består av mappe-evaluering av tre praktiske arbeid, og en skriftlig refleksjon over eget arbeid. Arbeidet evalueres med bokstavkarakterer.

Filmmusikkestetikk, filmhistorie og analyse: Emnet avsluttes etter første semester med to hjemmeoppgaver som vurderes til bestått/ikke bestått. Det gis en samlet vurdering av arbeidene.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L