Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjon

Ane Aasland studerer okonomi og administrasjon
Studielengde
1 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
60
Grad/ kompetanse
Årsstudium

Opptak

Samordna opptak
Kode
210164
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kull
2016/2017
Kontaktinformasjon

Studieleder Erik Haugom

Tidligere års studieplaner
2013/2014
2015/2016
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Studiet passer for deg som ønsker grunnleggende kunnskap innen økonomi og administrasjon, eller som lurer på om en bachelorutdanning innen dette området er riktig for deg.Dersom du primært er interessert i et frittstående årsstudium, for eksempel som supplement til tidligere utdanning, anbefales det å ta årsstudiet med valgemnene Foretaksstrategi og Merkevareledelse.

Søker du derimot årsstudiet med tanke på å holde senere studiemuligheter i økonomifag åpne, bør du velge valgemnene Matematikk og Statistikk. Disse valgemnene er primært verktøyfag for senere studier. Med disse emnene får du et årsstudium som er identisk med første år i bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon, og dersom du ønsker å fortsette på bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon søker du samordna opptak. Det gis da fritak for første studieår.Opptakskrav


Generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Emnestruktur Årsstudium i økonomi og administrasjon (uten matematikk og statistikk)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
ØKA1021/1 Strategy 7,5 O 7,5  
ØKA1015/1 Informasjonsbehandling 7,5 O 7,5  
ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 7,5 O 7,5  
ØKA1013/1 Markedsføring 7,5 O 7,5  
ØKA1024/1 Brand Management 7,5 O   7,5
ØKA1017/1 Organisasjonsfag 7,5 O   7,5
ØKA2002/1 Økonomistyring 7,5 O   7,5
ØKA1012/1 Finansregnskap 1 7,5 O   7,5
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Emnestruktur Årsstudium i økonomi og administrasjon (med matematikk og statistikk)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
ØKA1018/1 Matematikk 10 O 7,5 2,5
ØKA1015/1 Informasjonsbehandling 7,5 O 7,5  
ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 7,5 O 7,5  
ØKA1013/1 Markedsføring 7,5 O 7,5  
ØKA1011/1 Statistikk 5 O   5
ØKA1017/1 Organisasjonsfag 7,5 O   7,5
ØKA2002/1 Økonomistyring 7,5 O   7,5
ØKA1012/1 Finansregnskap 1 7,5 O   7,5
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Formålet med årsstudiet er å introdusere studenter til sentrale fagområder innen økonomi og administrasjon, og gi grunnleggende kunnskap innen bedriftsøkonomi, administrasjonsfag og matematikk/metode fagene administrasjon fagområder.

Studiet vil gi studenter med ikke-økonomisk studieløp en innføring i økonomi og administrasjon, tilgang på et begrepsapparat og grunnleggende forståelse for beslutninger tatt i bedrifter og organisasjoner.

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) har utarbeidet Plan for treåring Bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Planen bidrar til å sikre et høyt faglig nivå og en ensartet struktur i de økonomisk administrative utdanningene i Norge. Studieplanen for Årsstudiet i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Lillehammer bygger på denne planen.

Studie gjennomføres etter følgende modell.

1. semester:

  • Foretaksstrategi (7,5 st. poeng) ev. Matematikk (7,5 st. poeng)
  • Informasjonsbehandling (”skills”) (7,5 st. poeng)
  • Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (7,5 st. poeng)
  • Markedsføring 1 (7,5 st. poeng)

2. semester

  • Merkevareledelse (7,5 sp) ev. Matematikk (2,5 st. poeng og Statistikk (5 st. poeng)
  • Økonomistyring (7,5 st. poeng)
  • Finansregnskap 1 (7,5 st. poeng)
  • Organisasjonsfag (7,5 st. poeng)

(Det er mulig å velge enten Matematikk og Statistikk - totalt 15 st. poeng eller Foretaksstrategi og Merkevareledelse - totalt 15. st. poeng. Mer om valgbarheten se markedsføringsteksten innledningsvis)

Undervisnings- og læringsmetode

Enkelte emner har oppsatt både engelsk og norsk som undervisningsspråk. Her kan undervisningsspråk justeres fra år til år, eller det kan være aktuelt å benytte norsk i deler av semesteret, men engelsk i andre deler av semesteret, noe avhengig av tilgang på undervisningskompetanse og behov.

I enkelte emner vil deler av pensum, eller hele pensum, være på engelsk, selv om undervisningen foregår på norsk. Det skal i prinsippet bli gitt alternativ pensumlitteratur på norsk, men det kan ikke garanteres at norsk pensum inneholder samme tematikk, vinkling, teoretisk utgangspunkt eller eksempler som foreskrevet pensumlitteratur på engelsk.

Eksamen

Se hver enkelt emnebeskrivelse.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Yrkesmuligheter

Årsstudiet i økonomi og administrasjon er et økonomisk-administrativt studium som skal gi kandidatene grunnleggende faglig innsikt og problemforståelse.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L