Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Dokumenter

Dokumenter relevante for kvalitetssystemet

Systemgrunnlag

Sentrale prosedyrer

Her finner du prosedyrer for administrative støttefunksjoner som har direkte betydning for studiekvalitet og læringsmiljø:

Kvalitetsrapporter

Det utarbeides kvalitetsrapporter på to nivåer.

  • Avdelingenes kvalitetsrapporter. Dekanene utarbeider årlig en kvalitetsrapport om studiekvaliteten og læringsmiljøet. Rapportene utarbeides i vårsemesteret. Rapportene baserer seg på rapporter fra studieledere. Fra og med studieåret 2008-2009 skal kvalitetsrapportene behandles i avdelingsstyrene.
  • Årsrapport for kvalitetsarbeid. Høgskolestyret behandler årlig en årsrapport om kvalitetsarbeid. Høgskoledirektøren har ansvar for å legge frem årsrapporten, som baserer seg på avdelingenes kvalitetsrapporter og vurderingene til studienemnda og læringsmiljøutvalget.

Nærmere beskrivelse av rapporteringsprosesser og rapportmaler om studiekvalitet og kvalitetsarbeid.

Fagavdelingenes handlingsplaner

Fagavdelingene skal årlig utarbeide handlingsplaner etter avtale med høgskolens ledelse. Gjeldende handlingsplaner tar utgangspunkt i  virksomhetsmålene for HiL (2015). Handlingsplanene skal ta utgangspunkt i vurderinger, rapporter, nøkkeltall og årsrapport for kvalitet og gi anbefalinger om retning for avdelingens videre utvikling av studieprogram, forskningsaktivitet og organisasjon.

Planen skal stille opp konkrete mål og tiltak for økt studiekvalitet.

Gjeldende handlingsplaner for fagavdelingene.

Studieplanarbeid - Utvikle studier og emner

Maler som skal brukes ved utvikling av nye studier/emner og revisjon av eksisterende studier/emner (det er også utviklet egne nettsider for studieplanarbeid):

Eksterne evalueringer av studieprogrammer

Studiekvalitets-/studieprogramundersøkelser

Du finner resultater fra tidligere undersøkelser her

Til toppen

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 07.10.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L