Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Dokumenter > Årsrapport for studiekvalitet

Årsrapport for studiekvalitet

 Høgskolestyret skal årlig (i juni-møtet) behandle en årsrapport om studiekvalitet. Rapporten skal

  • beskrive og analysere HiLs studiekvalitet og læringsmiljø
  • foreslå forbedringstiltak for neste periode

 Det skal rapporteres

  • fra emneeansvarlig til studieleder
  • fra studieleder til dekan
  • fra dekan til læringsmiljøutvalg og studienemnd, og videre til høgskolestyret

 Nedenfor finner du de årlige kvalitetsrapportene til styret:

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 08.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L