Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Kvalitetssikre læringsmiljøet

Kvalitetssikre læringsmiljøet

Hva er læringsmiljø?

Begrepet læringsmiljø gir god mening om man deler det i tre:

 • Fysisk læringsmiljø
  Lokaler, inneklima og tilrettelegging for funksjonshemmede er noen vesentlige aspekter.
 • Psykososialt læringsmiljø
  Studenttrivsel og studentvelferd er vesentlige aspekter.
 • Pedagogisk læringsmiljø
  Bibliotek, tilrettelegging for studenters IT-bruk, teknisk tilrettelegging for undervisning (Fronter, teknisk utstyr i auditoriene) er noen vesentlige aspekter.

Les mer om begrepet læringsmiljø på nettsidene til læringsmiljøutvalget.

Hvordan kvalitetssikres læringsmiljøet?

Læringsmiljøet ved HiL skal kvalitetssikres gjennom

 • et system for å melde om og håndtere avvik og forbedringsforslag
 • interne og eksterne evalueringer av læringsmiljøet blant alle høgskolens studenter 

Hvem kvalitetssikrer læringsmiljøet?

Både fagavdelingene, ved studieleder og dekan, administrasjonen, læringsmiljøutvalget og høgskolestyret kvalitetssikrer læringsmiljøet.

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 06.07.2015
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L