Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Kvalitetssikre læringsmiljøet > Evaluering av læringsmiljøet

Evaluering av læringsmiljøet

NOKUTs studiebarometer danner grunnlag for kartlegging og evaluering av HiL-studentenes læringsmiljø.

Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse om studentenes studiekvalitet. Undersøkelsen kartlegger hvor tilfreds studentene er med kvaliteten i eget studieprogram, gjennom en rekke spørsmål om ulike sider av studieprogrammene. Tema for undersøkelsen:

 • bakgrunn for valg av studieprogram
 • studie- og læringsmiljø
 • gjennomføring av studieprogrammet
 • arbeidslivsrelevans
 • veiledet praksis
 • undervisning og veiledning
 • vurderingsformer (eksamens- og innleveringsoppgaver)
 • eget utbytte (læringsutbytte
 • studieinnsats
 • forventninger, tilfredshet, motivasjon
 • medvirkning

Undersøkelsen utføres årlig av NOKUT, og går ut til 2. års bachelorstudenter, 2. års masterstudenter og til 5. års studenter på mastergradsutdanninger som er 5 år eller lengre. Også studenter på 4-årige lærerutdanninger omfattes av undersøkelsen.

Resultatene fra undersøkelsen følges opp av læringsmiljøutvalg og studienemnda og i studiemiljø, studieutvalg og avdelingsstyre. Resultatene inngår som bakgrunn for den årlige kvalitetsrapporteringen.

Les mer om Studiebarometeret her

Tidligere undersøkelser av læringsmiljøet

Læringsmiljøundersøkelser

Resultater fra Læringsmiljøundersøkelsen (2011)

Studieprogramundersøkelser

HiL har hvert år gjennomført en egen studieprogramevaluering av alle års-, bachelor- og masterstudier. Undersøkelsen har i henhold til kvalitetssystemet blitt gjennomført hvert år, der en tredjedel av studieprogrammene har blitt evaluert hver gang.

Undersøkelsen har blant annet kartlagt studentenes forventinger til studiet, tilfredshet med undervisnings- og vurderingsformer og læringsmiljø, og studentens ambisjoner og motivasjon.

Undersøkelsesopplegget har i stor grad vært fast fra år til år, men det har vært mulig for studiene å legge til spørsmål ved behov. Studieadministrasjonen har stått for praktisk gjennomføring av evalueringen. Spørreundersøkelsen er blitt gjennomført i januar/februar slik at resultatene kan inngå i syklusen for kvalitetsrapporteringen. Link til undersøkelsens rapporter, siste 2014 (lenke kommer)

Undersøkelsen tas ut av kvalitetssystemets evalueringsordninger (studieåret 2015/2016) og erstattes helt av Studiebarometeret.

 

 

 

Forhold vedrørende læringsmiljøet

Mandatet til læringsmiljøutvalget definerer begrepet læringsmiljø og dermed hva som er gjenstand for evaluering. Sentrale forhold er:

 • Studentvelferd og studenttrivsel
 • Faglige hjelpemidler og tilrettelegging
 • Lokaler, servicefunksjoner og informasjon
Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 01.07.2015
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L