Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Prosedyrer

Sentrale prosedyrer

Her finner du prosedyrer for administrative støttefunksjoner som har direkte betydning for studiekvalitet og læringsmiljø:

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 10.07.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L