Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Kvalitetssikre læringsmiljøet > System for å melde om avvik

Innhold

omraade System for å melde om avvik

application/pdfAvvikssystem

System for å melde om avvik

Læringsmiljøutvalget har uttalt (sak 46/2008) at det må være klare rutiner for:

  • hvilke forhold som av den enkelte student selv bør fremsettes i form av klage i linja
  • hvilke forhold som bør fremmes direkte overfor studieleder av klassetillitsvalgt
  • hvilke forhold som bør fremmes som en sak for læringsmiljøutvalg via studentrepresentantene
  • hvilke forhold som bør viderebringes til studentforeningen til orientering

Høgskolestyret vedtok 9. desember 2008 nytt prinsippdokument for kvalitetsarbeidet ved høgskolen. I de overordnete prinsippene ligger også et eget system for avviksregistrering og forbedringsforslag. Skjema for avviksmeldinger og forbedringsforslag finner du under hil.no/studiekvalitet.

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 14.08.2015
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L