Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Kvalitetssikre studier og emner

Kvalitetssikre studier og emner

Kvalitetsarbeidet er konsentrert om forhold som er vurdert som spesielt viktige for studentenes læring og læringsutbytte. Disse sidene omhandler kvalitetssikring av

  • innholdet i studieprogrammene
  • undervisningen

Kvalitetssikringen foregår på tre måter:

  1. Utvikle nye studier/emner eller revisjon av eksisterende studier/emner
  2. Studentevalueringer av emner og studier
  3. Eksterne evalueringer av studieprogrammer
Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 23.06.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L