Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Ekstern evaluering

Ekstern evaluering av studieprogram er viktig for sikring og utvikling av studiekvaliteten.

Ekstern evaluering av studieprogrammer er en metode for å bidra til kvalitetsutvikling på studier:

  • i tilfeller der dekans kvalitetsrapport eller årsrapport for kvalitetsarbeid avdekker et behov for kvalitetsforbedring på et bestemt studium
  • ved at avdelingsstyret eller høgskolestyret vurderer det som et hensiktsmessig kvalitetsutviklende tiltak, for eksempel når det gjelder å styrke studieplanens bransje- eller yrkesmessige relevans.

Dekanene skal i sine årlige kvalitetsrapporter vurdere om noen av studiene skal gjøres til gjenstand for ekstern evaluering. Av rapporten skal det fremgå hvilke forhold vedrørende studiet som bør vurderes.

Studienemnda utarbeider i samarbeid med dekan mandat, økonomiske rammer og gjennomføringsplan for den eksterne evalueringen og vedtar igangsetting. Studienemnda kan også etter egen vurdering, uavhengig av vurderingene i dekans kvalitetsrapport, vedta ekstern evaluering av studieprogrammer.

Studienemnda følger opp resultatene av den enkelte evaluering overfor studiemiljøet og dekan, og rapporterer til høgskolestyret om evalueringen og resultatene av den. Læringsmiljøutvalget orienteres om resultatene av de eksterne evalueringene.

HiL prøvde ut en ny type syklisk ekstern evaluering i 2013 på års- og bachelorstudiet i internasjonale studier med historie og på reiselivsstudiene. Ordningen etableres som fast evalueringsordning der hele studieporteføljen innen års-, bachelor- og masterstudier evalueres innen en 6-års syklus.

Eksterne evalueringer - rapporter

 

 

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 07.10.2015
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L