Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Kvalitetssikre studier og emner > Utvikle studier og emner

Utvikle studier og emner

Hensikten med nettsidene 'Utvikle studier og emner' er først og fremst å sikre dokumentasjon av faglig innhold og riktig detaljnivå i studieplanene når en enten arbeider med å utvikle nye studier/emner eller revidererer eksisterende studier/emner. Sidene beskriver også den saksflyten som er nødvendig for godkjenning.

Det er studienemnda ved HiL som godkjenner studieplaner og emnebeskrivelser (Ev. innstiller for godkjenning i NOKUT for studieplaner som HiL ikke kan godkjenne selv)

Studieplanarbeidet skjer i hovedsak gjennom å:

UTVIKLE NYE STUDIER OG EMNER

REVIDERE EKSISTERENDE STUDIER OG EMNER

 

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 13.03.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L