Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Meld avvik - si fra

Meld avvik - si fra

Spørsmål merket * er obligatoriske.

Vi har som mål å holde høy kvalitet på studiene våre. For at vi skal lykkes med dette, er vi avhengig av at du sier din mening om hvordan du opplever kvaliteten på studier og læringsmiljø. Dette gjør du gjennom emneevalueringer, studieevalueringer og studiekvalitetsundersøkelser, samt gjennom tillitsvalgte studenter og studentrepresentanter i styrer og utvalg.

Men oppdager du avvik i forhold til det vi har beskrevet som vår standard, eller har konstruktive forslag til forbedringer, vil vi gjerne vite dette. Send en melding på "Meld avvik - si fra". Vi lover til gjengjeld å gi deg tilbakemelding, og vi skal bestrebe oss på å finne gode løsninger.

Takk for hjelpen!

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L