Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Om og for tillitsvalgte studenter

Fra boken Tillitsmannen

"En ordstyrer bør ha ei klubbe. Og den bør brukes med forstand. Ei klubbe skal ikke hamres i bordet i tide og utide, da lager den bare bråk."
Einar Gerhardsen i Tillitsmannen

Tillitsvalgte studenter

Tillitsvalgte studenter deltar i arbeidet med å kvalitetssikre utdanningene og å videreutvikle studiekvaliteten ved HiL på tre nivåer:

 • På studiene, gjennom representasjon i studieutvalget på hvert studium.
  Minst én studenttillitsvalgt fra hvert trinn på et studium er representert i studieutvalget. Studieutvalget består ellers av studieleder og de emneansvarlige på studiet.
 • Sentralt, gjennom representasjon i sentrale råd og utvalg.
  Studienemnda,  læringsmiljøutvalget og høgskolestyret  er de mest sentrale organene i kvalitetssikring av utdanningene.
  Studenttillitsvalgte er også representert i likeverds- og likestillingsutvalget, arbeidsmiljøutvalget, forskningsutvalget, internasjonalt utvalg, biblioteksrådet, tilsettingsutvalget, klagenemnda og skikkethetsnemnda.

Les mer om studenttillitsvalgtes rolle og ansvar.

Se i venstre meny for informasjon om

 • valg av tillitsvalgte
 • kurs for tillitsvalgte
 • studentforeningens kontrakt med tillitsvalgte
 • retningslinjer for oppmøte / godkjent fravær for tillitsvalgte
 • attest til tillitsvalgte
Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 03.07.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L