Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Om og for tillitsvalgte studenter > Attest til tillitsvalgte

Attest til tillitsvalgte studenter

Alle tillitsvalgte studenter har krav på å få en skriftlig attest når funksjonstiden opphører. En forutsetning for å få attesten er at den studenttillisvalgtes oppslutning om tillitsvervet vurderes som tilfredsstillende.

Studentforeningens standardkontrakt sier at det er et krav at den tillitsvalgte har deltatt i minst 75 prosent av avholdte møter. Tilsvarende regler gjelder for varaer: man skal ha deltatt i minst 75 prosent av de møtene man har vært innkalt til.

Det finnes egne retningslinjer for hva som regnes som godkjent fravær.

Klassetillitsvalgte ber studieleder om å fylle ut standardattest, og avtaler direkte med studieleder om attesten skal hentes eller om den blir tilsendt.

Tillitsvalgte i avdelingsstyrer og sentrale råd og utvalg henvender seg til sekretær for organet som fyller ut standardattest. Den tillitsvalgte avtaler direkte med sekretær for organet om attesten skal hentes eller om den blir tilsendt.

Her finner du forslag til standardattester for klassetillitsvalgt (studieutvalg) og for studenttillitsvalgt (andre sentrale råd og utvalg).

Sist oppdatert: Kjell Magne Enget 28.08.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L