Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kurs for tillitsvalgte studenter

Kurs for studenttillitsvalgte til studieutvalgene

Studentforeningen og HiL arrangerer i samarbeid kurs for studenttillitsvalgte (klassetillitsvalgte) som skal representere studentene i studieutvalgene.

Kurs for tillitsvalgte studenter til sentrale råd og utvalg

Studentforeningen arrangerer kurs for alle tillitsvalgte i sentrale råd og utvalg i slutten av september. Tillitsvalgte i sentrale råd og utvalg er dem som er representert i

  • avdelingsstyrene
  • høgskolestyret
  • studienemnda
  • læringsmiljøutvalget
  • likeverds- og likestillingsutvalget 
  • arbeidsmiljøutvalget
  • tilsettingsutvalget
  • klagenemnda
  • skikkethetsnemnda
  • biblioteksrådet
Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 06.07.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L