Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Om og for tillitsvalgte studenter > Oppmøte / godkjent fravær

Regler for godkjent fravær for tillitsvalgte studenter

Klassetillitsvalgte
Som klassetillitsvalgt student er du forpliktet til å delta i alle studieutvalg som studieleder innkaller til, gjerne ett til to i semesteret.

Tillitsvalgte i avdelingsstyre, råd og utvalg
Som tillitsvalgt i avdelingsstyre, sentrale råd og utvalg er du forpliktet til å delta i alle møter som det innkalles til, gjerne to eller tre i semesteret.

Er du som tillitsvalgt forhindret fra å stille i møter, skal du så snart som mulig varsle om forfall til den som har innkalt til møtet. Du skal samtidig be din vara om å stille i ditt sted.

Godkjent fravær er:

  • egen sykdom
  • barns sykdom
  • eksamen

Undervisning regnes normalt ikke som godkjent fravær fra tillitsvervforpliktelser. Dersom et planlagt møte skulle kollidere med undervisning, anbefales det at du tar kontakt med den som har innkalt til møtet for om mulig å endre møtetidspunktet.

Fravær fra praksis på grunn av tillitsvervforpliktelser

Studenter som er i praksis kan bli innkalt til møter i studieutvalg, avdelingsstyrer eller sentrale råd og utvalg. Dersom obligatorisk møtedeltakelse sammenfaller med praksisopphold, regnes tillitsvalgtforpliktelser - altså møtedeltakelse i studieutvalg eller i andre råd og utvalg - som godkjent fravær fra praksis.

Sist oppdatert: Kjell Magne Enget 15.07.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L