Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Om og for tillitsvalgte studenter > Studentforeningens kontrakt

Kontrakt mellom studentforeningen og den enkelte tillitsvalgte

Fra og med høstsemesteret 2008 ønsker studentforeningen og HiL at alle tillitsvalgte studenter - både faste og varaer - inngår skriftlig kontrakt med studentforeningen.

Studentforeningen har utarbeidet en standardkontrakt. Kontakt studentforeningens kontor i Glassgården.

Sist oppdatert: Kjell Magne Enget 28.08.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L