Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Valg av tillitsvalgte studenter

Valg av klassetillitsvalgte til studieutvalgene

  • Det velges klassetillitsvalgte ved studiestart om høsten. De klassetillitsvalgte er representert i studieutvalg på hvert studium.
  • Valg av klassetillitsvalgte skal være gjennomført senest to uker etter studiestart
  • Det skal velges én tillitsvalgt med vara per 50 studenter på hvert trinn på alle studier og deltidsstudier.
    På EVU-studier over 30 studiepoeng skal det velges tillitsvalgt og vara. Det er ikke et krav at det velges tillitsvalgt på EVU-studier på 30 studiepoeng og mindre.
  • Studieleder har ansvar for å peke ut en fagansatt / fagansatte som gjennomfører valg i hvert årstrinn. Studieleder skal dele ut informasjonsfolder til dem som er ansvarlig for valget.
  • Den ansvarlige for gjennomføring av valget gjennomfører valget etter retningslinjer som studentforeningen har utarbeidet.

    Ansvarlig for gjennomføring av valget

Valg av tillitsvalgte til avdelingsstyrer, sentrale råd og utvalg

Valg av tillitsvalgte til avdelingsstyre, høgskolestyre, studienemnd, læringsmiljøutvalg, arbeidsmiljøutvalg og likestillingsutvalg foregår ved urnevalg eller på årsmøte i regi av studentforeningen henholdsvis om høsten og om våren.

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 05.03.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L