Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Rapportering

Rapportering

 Rapporteringsflyt studiekvalitet og læringsmiljø

Høgskolestyret skal årlig (i juni-møtet) behandle årsrapport for kvalitetsarbeid. Rapporten skal

  • beskrive og analysere HiLs arbeid med studiekvalitet og læringsmiljø
  • foreslå forbedringstiltak for neste periode

Det skal rapporteres

Administrasjonen skal også rapportere - om arbeid med og tiltak vedrørende læringsmiljøet.

Oversikt over grunnlagsdata og rapporteringsflyt

Her finner du en skjematisk oversikt som viser sammenhengen mellom

  • HiLs grunnlagsdata om studiekvalitet og
  • rapporteringsflyten i organisasjonen.

 

Rapportmaler

Det er utarbeidet rapportmaler for hvert nivå: emneansvarliges evaluering av gjennomført emne, studieleders rapport til dekan og dekans kvalitetsrapport.

De overordnete hensynene er at

  • rapporteringen skal føre til forbedringer; det skal ikke rapporteres for rapporteringens skyld
  • rapporteringen skal være nyttig både for den som rapporterer og for overordnet nivå.
Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 23.06.2015
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L