Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Rapportering > Administrasjonen

Administrative støtteprosesser som har direkte betydning for studiekvalitet og læringsmiljø skal kvalitetssikres. Administrasjonen skal årlig rapportere om arbeid med læringsmiljøet.

Det skal rapporteres fra

  • studiedirektør
  • biblioteksleder
  • IT-leder
  • driftsdirektør

til læringsmiljøutvalg.

Relevant informasjon fra Studiebarometeret, samt andre interne og eksterne evalueringer som gjennomføres ved behov, er en del av grunnlaget for rapporteringen.

Det skal rapporteres om

  1. hovedtrekk i resultatene
  2. vurdering av resultatene
  3. oppfølgingstiltak
  4. ansvar og tidsfrist.

Denne rapporteringen vil inngå i årsrapport for kvalitetsarbeid.

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 08.07.2015
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L