Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Roller og ansvar

Roller og ansvar

Kvalitetsarbeidet skal være forankret i ledelsen på alle nivåer. Det er ledelsens oppgave og ansvar å engasjere seg i utvikling av systemet, etterleve systemet og på denne måten gi kvalitetssystemet legitimitet i blant ansatte og studenter. Ledere på alle nivåer skal sørge for at kvalitetssystemet gjøres kjent, blir forstått og holdes oppdatert

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 04.03.2015
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L