Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Roller og ansvar > Avdelingsstyrene

Avdelingsstyrene

Et avdelingsstyre består av

  • dekan
  • fire ansatterepresentanter
  • to studenterrepresentanter.

I følge mandatet skal avdelingsstyret sikre medarbeiderne og studentene innflytelse i beslutningsprosessen i viktige saker for avdelingen.

Avdelingsstyrene innstiller til studienemnda for godkjenning av nye eller reviderte studieplaner i tråd med godkjenningskriterier.

Avdelingsstyrene skal

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 09.12.2015
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L