Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Innhold

omraade Dekanene

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentRapportmal dekan

Dekanene

Dekanene har ansvar for studiekvaliteten og kvalitetsarbeidet i egen fagavdeling.

Dekanene skal regelmessig sette studiekvalitet og kvalitetsarbeid på dagsorden i avdelingsstyrene og i sine ledergrupper.

Dekanene skal bruke sine respektive ledermøter til å drøfte og beslutte:

 • rutiner for studentevaluering på de enkelte studiene, både evaluering av emnene og av studiene som helhet
 • måten studentevalueringer skal følges opp på
 • om det skal iverksettes ekstern evaluering av studieprogrammer
 • hvilke tiltak som skal iverksettes for å forbedre studiekvaliteten

Kriterier for dekans godkjenning av evalueringsregime på studiene:

 •  Evalueringene skal (minst) omhandle
  • læringsutbyttet
  • innholdet i undervisningen
  • organiseringen av undervisningen
 • Innholdet i og gjennomføringen av evalueringene skal ha vært diskutert i studieutvalgene.
 • Et tilstrekkelig antall emner på hvert studium skal være gjenstand for evaluering hvert semester.
 • Det skal være gjennomtenkte opplegg for oppfølging overfor studentene.

Dekanene skal årlig utarbeide en kvalitetsrapport.

Dekanene skal sørge for at det blir gjennomført nødvendige forbedringstiltak på avdelingen i tråd med sine respektive kvalitetsrapporter og i tråd med føringer fra høgskolestyret, innenfor tilgjengelige ressursrammer. Det skal avsettes tilstrekkelige ressurser til å gjennomføres planlagte kvalitetssikringstiltak og kvalitetsarbeid.

Den norske filmskolen har utdypet sine rutiner på følgende måte: studiekvalitetsarbeidet DNF

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 09.12.2015
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L