Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Roller og ansvar > Direktøren

Direktøren

Direktøren skal årlig legge frem en rapport om kvalitetsarbeidet for høgskolestyret for vedtak. Rapporten skal basere seg på

På bakgrunn av rapporten skal det utarbeides en oversikt over forbedringstiltak med ansvar og tidsfrister. I vedlegget til rapporten skal det legges frem forslag til

  • prioritering av ressurser
  • satsinger i kvalitetsarbeidet
  • mulige konsekvenser for strategisk studieportefølje
  • mulige konsekvenser for arbeid med revisjon av studieplaner og utvikling av nye studieplaner.

Direktøren skal følge opp resultatene av undersøkelser om studiekvalitet og læringsmiljø. På bakgrunn av resultatene skal det utarbeides oversikt over forbedringstiltak med ansvar og tidsfrister.

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 19.10.2015
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L