Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Roller og ansvar > Emneansvarlige

Emneansvarlige

Emneansvarlige har ansvar for

  • å gjennomføre emneevaluering i tråd med dekans beslutning
  • å vurdere resultatene av evalueringen
  • å selv evaluere gjennomføring av emnet (mal for emneansvarliges evaluering)
  • å rapportere skriftlig til studieleder om resultatene av både egen og studentenes evalueringer
  • å formidle resultatene av evalueringen til studentene. Dette kan gjøres muntlig, og skal også synliggjøres i studiets eller emnets Fronter-rom

 

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 06.07.2015
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L