Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Roller og ansvar > Høgskolestyret

Høgskolestyret

Høgskolestyret har det overordnete ansvaret for studiekvaliteten og for kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Lillehammer.

Styret skal vedta overordnete mål for studiekvaliteten og prinsipper for kvalitetsarbeidet.

Styret skal årlig behandle en årsrapport for kvalitetsarbeidet. På grunnlag av rapporten gir styret føringer for

  • strategisk studieportefølje
  • arbeid med revisjon av studieplaner og utvikling av nye studieplaner
  • ressursbruk
  • satsinger i kvalitetsarbeidet og områder som skal vies spesiell oppmerksomhet

    for kommende periode.

Høgskolestyrets hjemmeside med mandat, sammensetning og styreprotokoller.

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 05.03.2015
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L