Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Roller og ansvar > Ph.d.- lederne

Ph.d.- lederne

Ph.d.-leder er faglig leder for den enkelte ph.d.-utdanningen. Ph.d.-leder har det daglige ansvaret for studiekvaliteten på ph.d.-utdanningen og for det faglige innholdet i ph.d.-studentenes utdanning.

Ph.d.-leder har ansvar for

  • at ph.d.-studentene gis tilbud om opplæring på høyt vitenskapelig nivå
  • å påse at veiledningen fungerer etter forutsetningene
  • i samarbeid med veileder å sørge for at ph.d.-studentene regelmessig deltar i et aktivt forskermiljø
  • å gjennomføre evalueringer av undervisning og veiledning på ph.d.-utdanningen i tråd med ph.d.-utvalgets vedtak og retningslinjer
  • å iverksette forbedringstiltak som ph.d.-utvalget har vedtatt.

Ph.d.-leder skal påse at ph.d.-studentene årlig rapporterer til ph.d.-utvalget

  • om fremdriften i arbeidet i henhold til plan
  • om kvaliteten på veiledningen i henhold til ph.d.-utvalgets retningslinjer.

Ph.d.-leder skal en gang i året skrive rapport til ph.d.-utvalg

  • om resultatene av studentevalueringer av undervisningen og av veiledningen
  • som inneholder forslag til tiltak for forbedring av studiekvaliteten.

Ph.d.-leder skal sørge for at det til enhver tid er valgt en tillitsvalgt blant ph.d.-studentene på utdanningen.

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 04.03.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L