Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Roller og ansvar > Ph.d.-studentene

Ph.d.-studentene

Ph.d.-studentene er som andre studenter forventet å delta i alle evalueringer av utdanningen, både evalueringer av emner og av læringsmiljøet.

Ph.d.-studentene skal årlig skrive rapport til ph.d.-leder om fremdrift og kvaliteten på veiledningen i henhold til retningslinjer vedtatt av ph.d.-utvalg.

 

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 23.06.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L