Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Rektoratet

Rektoratet er øverste ansvarlige for arbeidet med studiekvalitet og utøver av og pådriver for kvalitetsarbeidet ved høgskolen.

Prorektor for undervisning har ansvar for at studiekvalitet og tiltak i kvalitetsarbeid er gjenstand for drøfting i rektors ledermøte, i studielederforum, i masterforum og i studienemnda. Rektoratet skal også ta initiativ til og lede planlegging og gjennomføring av årlige studiekvalitets­dager i samarbeid med studiene, studentforeningen og studieadministrasjonen.

Rektoratet skal bidra til at erfaringer med kvalitetsforbedrende tiltak overføres mellom studiemiljøene.

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 03.07.2015
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L