Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Studentene

Studentene deltar i kvalitetsarbeidet på to måter:

1. Alle studenter er forventet å delta i alle evalueringer av utdanningen, både evalueringer av emner, av studiet og av læringsmiljøet.

2. Tillitsvalgte studenter  skal delta i kvalitetsarbeidet på studiet og på avdelingene i henholdsvis studieutvalg og avdelingsstyremøter. Tillitsvalgte studenter deltar også i kvalitetsarbeidet gjennom representasjon i studienemnd, læringsmiljøutvalg og høgskolestyre.

Tillitsvalgte studenter inngår skriftlig kontrakt med studentforeningen som presiserer hvilke forpliktelser den tillitsvalgte har.

Tillitsvalgte studenter har ansvar for å informere sine medstudenter om betydningen av å delta i evalueringer av utdanningen.

Valg av klassetillitsvalgte til studieutvalg foregår i hvert årstrinn ved studiestart om høsten.

Valg av tillitsvalgte til alle høgskolens øvrige råd og utvalg foregår ved urnevalg eller på årsmøte i regi av studentforeningen henholdsvis om høsten og om våren.

Studentforeningen deltar i planlegging og evaluering av studiekvalitetsdagene ved høgskolen.

Studentforeningen og studieadministrasjonen samarbeider om innhold, gjennomføring og evaluering av kurs for tillitsvalgte studenter ved semesterstart.

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 06.07.2015
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L