Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Roller og ansvar > Studiedirektøren

Studiedirektøren

Studiedirektøren har ansvar for at resultater av evalueringer av læringsmiljøet følges opp og brukes aktivt og systematisk i kvalitetsarbeidet.  

Studiedirektøren har ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere kurs for tillitsvalgte studenter ved studiestart i samarbeid med studentforeningen.

Studiedirektøren skal årlig avsette tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre planlagte kvalitetssikringstiltak og kvalitetsarbeid.

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 06.07.2015
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L