Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Studiekvalitetsdagene > Studiekvalitetsdagene 2008

Studiekvalitetsdagene 2008 Studiekvalitetsarbeid i praksis

Program under studiekvalitetsdagene 2008

TIRSDAG 15. APRIL

ÅPENT FOR ALLE:

10.00 Velkommen ved prorektor Jens Uwe Korten

10.10–11.00 Studiekvalitetsarbeid i praksis – og verdien av det
Foredrag ved Sine Halvorsen, fag- og forskningspolitisk ansvarlig, Studentenes landsforbund (StL)

11.15–12.00 Resultater studiekvalitetsundersøkelsen 2008
Ved Arve Thorsberg og Micheline Egge Grung, studieadministrasjonen

12.00–13.00 Felles lunsj for studenter og ansatte i kantina
Påmelding skjer via "påmelding" i venstremeny. Alle deltakere får utdelt et klistremerke under foredragene som er inngangsbillett til lunsjen.

FOR ANSATTE OG TILLITSVALGTE STUDENTER / STUDENTER PÅ KULLET:

13.00–15.00 Studievise diskusjoner
Studiemiljøene og tillitsvalgte studenter møtes for å diskutere studiekvaliteten og studiekvalitetsarbeid på studiet.

ONSDAG 16. APRIL

FOR ANSATTE OG TILLITSVALGTE STUDENTER:

13.00–15.00 Avdelingsvise diskusjoner
Avdelingsledelsen og tillitsvalgte studenter møtes for å diskutere organiseringen av studiekvalitetsarbeidet på avdelingen

NB! Den avdelingsvise diskusjonen på henholdsvis AHS og på TVF foregår torsdag 17. april kl. 9-11.

TORSDAG 17. APRIL 

ÅPENT FOR ALLE:

11.00–12.00 Læringsmiljø og studiekvalitet: hva er gode læringsmiljøer anno 2008 og hvordan skaper vi dem ved HiL? Hvordan kan studenter og ansatte bidra til skape gode læringsmiljøer?
Innledning ved rådgiver Ingrid Grimsmo Jørgensen.
Kommentarer ved Krister Johnson, leder av Studentforeningen og
Yngve Nordkvelle, professor i pedagogikk

12.00–13.00 Felles lunsj for studenter og ansatte i kantina

13.00–13.30 Presentasjon av årets kvalifiserte førstelektorer og
dosenter med korte innlegg. Presentasjon av HiLs førstelektorprogram.

13.30–13.45 Diplomoverrekkelse til deltakere i kreativ prosessledelse
Kreativ prosessledelse

13.45-15.00 Studieutvalgets gode eksempel: god praktisering av emneevaluering
Presentasjon ved et studiemiljø.

og Studentenes læringsmiljøpris
Alle studenter ved HiL hadde i mars anledning til å nominere studiemiljøer som kandidater til Studentenes læringsmiljøpris. Læringsmiljøutvalget, som består av tre studentrepresentanter og tre ansattrepresentanter, har vurdert nominasjonene.

Program under studiekvalitetsdagene

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 17.03.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L