Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Studiekvalitetsdagene > Studiekvalitetsdagene 2009

Studiekvalitetsdagene 2009 Hvordan arbeide med gode læringsmål i studieplanene

STUDIEKVALITETSDAGENE 9. OG 10. MARS 2009

Mandag 9. mars (Studienemndas dag)

10.15 - 10.30 Velkommen ved prorektor Jens Uwe Korten (Aud C)

10.30 -11.15 Foredrag (Aud. C)

 • "Studiekvalitetsarbeid i praksis - hvordan arbeide med gode læringsmål i studieplaner og finne frem til hensiktsmessige vurderingsformer?” v/Førstelektor Roar C. Pettersen, Høgskolen i Østfold

  Roar Pettersens støtteark (PDF)

11.30 -12.30 Utdeling av studienemndas oppmerksomhet og presentasjon av årets kvalifiserte førstelektorer og dosenter inkl. lunsj (Drotten)

 • Kunstnerisk innslag
 • Presentasjon av årets kvalifiserte førstelektorer og dosenter med korte innlegg
 • Utdeling av studienemndas oppmerksomhet til et studiemiljø som har utviklet gode læringsmål og hensiktsmessige vurderingsformer i sine studie-/emneplaner, kort innlegg fra studieleder.

Statuttene for studienemndas oppmerksomhet finnes her

12.30 -14.00 Studievise diskusjoner

 • Diskusjoner i studiemiljøene om sammenhengen mellom læringsmål og vurderingsformer i sin respektive emne- og studieplaner. Tillitsvalgte studenter (og ev andre interesserte studenter) deltar.

Tirsdag 10. mars (Læringsmiljøutvalgets dag)

11.30 -12.15 Utdeling av læringsmiljøutvalgets pris inkl. felles lunsj (Drotten)

 • Utdeling av læringsmiljøutvalgets pris til et studiemiljø som har et godt fungerende studieutvalg, presentasjon av arbeid i studieutvalget v/studentrepresentant og studieleder
 • Introduksjon av neste foredrag og foredragsholdere.

 Statuttene for Læringsmiljøutvalgets pris finnes her

12.30 -13.15 Foredrag (Aud C)

13.15 - 14.00 Diskusjon (Aud C)

 • Kommentar ved studentrepresentant
 • Prorektor Jens Uwe Korten innleder til diskusjon

(Som en del av høgskolens fokus på temaet ble det også gjennomført et seminar om bruk av vurderingformer 31. oktober 2008.)

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 17.03.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L