Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Studiekvalitetsdagene > Studiekvalitetsdagene 2010

Professor Trond G. Jacobsen tok i mot Studienemdas Gode eksempel på vegnet av studiet "Bærekraftig samfunn"

Professor Trond G. Jacobsen tok i mot Studienemdas Gode eksempel på vegnet av studiet "Bærekraftig samfunn"

I panelet som diskuterte dannelse ved HiL satt fra venstre: Lars Løvlie, Karoline Spange, Bjarne Øvrelid og Anders Lindseth

I panelet som diskuterte dannelse ved HiL satt fra venstre: Lars Løvlie, Karoline Spange, Bjarne Øvrelid og Anders Lindseth

Studiekvalitetsdagene 2010 Dannelse i akademia

STUDIEKVALITETSDAGENE 15. OG 16. MARS 2010

Mandag 15. mars (auditorium C)

10.15 - 10.30 Velkommen og introduksjon til studiekvalitetsdagene og temaet 'Dannelse i akademia' ved prorektor Jens Uwe Korten

10.30 - 12.00 Foredrag ved professorene Anders Lindseth, Høgskolen i Bodø og Lars Løvlie, Universitetet i Oslo

12.00 - 13.00 Lunsj og utdeling av studienemndas oppmerksomhet og presentasjon av årets kvalifiserte førstelektorer og dosenter (Drotten)

  • Kunstnerisk innslag
  • Utdeling av studienemndas oppmerksomhet til et studiemiljø som i sin undervisning fokuserer på etiske spørsmål på en relevant og engasjerende måte. Kort presentasjon ved aktuell studieleder/det miljø som har fått oppmerksomheten

 Statuttene for studienemndas gode eksempel finner du her

13.00 - 14.00 Paneldebatt - 'Dannelse i studietilbudene ved HiL' (Drotten)

Tirsdag 16. mars (auditorium C)

09.30 - 12.00 'Digitale læringsressurser'

  • Introduksjon til temaet ved Jens Uwe Korten
  • Foredrag ved Jan Nyström, prosjektleder, Luleå Tekniska Universitet

Nyström vil vise hvordan de i Luleå bruker videostudio for å samsende undervisningen til både campusstudenter og studenter ved læresentra ute i kommunene. Han vil også redegjøre for deres erfaringer med digitale læringsressurser – hva som fungerer / ikke fungerer og si noe om hvordan de har organisert seg for å kunne nyttiggjøre seg ny teknologi.

  • Dannelse i et digitalt læringsmiljø ved Yngve Troye Nordkvelle
  • Spørsmål og kommentarer

12.00 - 12.45 Lunsj og utdeling av læringsmiljøutvalgets pris (Drotten)

  • Læringsmiljøutvalgets pris går til et studiemiljø som utmerker seg på god kommunikasjon mellom studenter og fagansatte

Statuttene for læringsmiljøprisen finner du her

12.45 - 14.00 Studievise diskusjoner som fokuserer på dannelsesperspektiver og bruk av digitale læringsressurser i de respektive studietilbud. Diskusjonene innledes i Elluminate.

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 17.03.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L