Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Studiekvalitetsdagene > Studiekvalitetsdagene 2011

Forelesning
vernepleie_gruppearb
Auditorium A
Etter- og videreutdanningsstudenter
arbeidsplasser
Foto: Kirsti Hovde

Studiekvalitetsdagene 2011 De gode læringsprosesser

Mandag 14. mars

 Tema: De gode læringsprosesser (i Aud. B - hele dagen)

12:15 Introduksjon til studiekvalitetsdagene
 

Erfaringer fra studietiden

- Tidligere studenter reflekterer over hva som har vært de viktigste læringsopplevelsene under studietiden og hvilken betydning studiet har hatt for den faglige utvikling/arbeidsmessige karrieren siden

 

Studenterfaringer med gode læringsopplevelser

- Studenter fra Bachelor i vernepleie, sosialt arbeid, barnevern, organisasjon og ledelse, internasjonale studier m.fl presenterer eksempler på gode læringsopplevelser.
- Høgskolelektorene Micheline Egge Grung og Camilla Bennin og Professor Yngve Nordkvelle kommenterer erfaringene/innleggene fra studentene (Mulighet for kort diskusjon)

14:30

Presentasjon av resultater fra læringsmiljøundersøkelsen 2011 v/Kvalitetsrådgiver Kjell Magne Enget

Overrekkelse av HiL-studentenes læringsmiljøpris v/leder av Læringsmiljøutvalget Marthe Bonnerud

 - les mer om statuttene for prisen her

15:00 Slutt

Pausetidspunkter blir avklart etterhvert

 Tirsdag 15. mars

 Tema: Hvordan legger vi tilrette for læring og faglig utvikling

10:15

12:00

Mulighet for diskusjon av tema for studiekvalitetsdagene i studiemiljøer/studieutvalg

(Dette blir det opp til det enkelte studiemiljø/utvalg å arrangere. Sjekk med ditt studium om hvilket arrangement de legger opp til)

12:15 Parallelle sesjoner (Alle sesjonene går samtidig):
 

1) Hvordan fremmer vi læring med læringsutbyttebeskrivelser, arbeidskrav og eksamen? (Aud C.)

HiL skal som andre utdanningsinstitusjoner i Norge innføre læringsutbyttebeskrivelser i alle studier. Dette utfordrer den tradisjonelle måten å skrive studieplaner og påvirker valg av både undervisningsformer, arbeidskrav og eksamen. Sesjonen vil gi:
- Eksempler og erfaringer fra studiemiljøer som har jobbet med dette (Bachelor i organisasjon og ledelse, Ex phil for psykologi, Bachelor i kulturprosjektledelse, Årsstudium i pedagogikk)
- Eksempler fra bruk av ulike verktøy for å kunne gi tilbakemelding til studenter

 

2) Hvordan kan bruk av Fronter stimulere til læring? "Konseptet BillyFronter - vi holder bokhylla - du holder innholdet " v/Steinar Hov (Aud F)
For mange studenter blir bruken av Fronter ofte en navigasjon i mapper på jakt etter relevante filer/dokumenter/presentasjonser. Konseptet BillyFronter innebærer en ferdig rommal som legger til rette for en enkel og intuitiv navigasjon hvor OCO - One Click Only - står i fokus. I tillegg innebærer denne rommalen at alt som "hører sammen" presenteres på en og samme side. For studentene betyr dette at alt er samlet på ett sted, for faglærer betyr dette at undervisningsressursene samles i ferdig oppsatte mapper og knyttes sammen ved å bruke Presentasjonssider. I tillegg vil en student lett kunne navigere tilbake til temaer som er gjennomgått fordi disse presentasjonssidene settes sammen i en fagsti.

Vi vil sammelikne typiske Fronterrom ved HiL (og andre steder) med BillyFronter samt vise hvor lett det er å komme igang, ikke minst ved bruk av interaktive "oppgaver" som faglærer kan øve på.

 

3) Universell utforming av undervisning: Utfordringer og muligheter i undervisning for personer med sansetap v/Førsteamanuensis Jonny Nersveen, Høgskolen i Gjøvik. (Aud. D)

Er undervisere flinke til å møte studenter med ulike former for sansetap? Kan studenter få en rikere studiehverdag ved å være del av et studiemiljø som er godt lagt til rette for alle?

Prinsippdokumentet for universell utforming ved HiL bygger på følgende visjon: "Høgskolen i Lillehammer skal ha som mål å vere universelt utforma og tilby eit inkluderande læringsmiljø. Læringsmiljøet skal utformast slik at det kan nyttast av alle i så stor grad som mogleg, utan trong for tilpassing og sentral utforming."
Foreleser vil synliggjøre utfordringer som studenter med sansetap møter i undervisningssituasjoner, samt tematisere hvordan universell utformet undervisning kommer alle studenter tilgode.

 

4) Digital Storytelling v/Høgskolelektor Grete Jamissen Pedagogisk utviklingssenter, Høgskolen i Oslo (Aud. G)

Grete Jamissen er prosjektleder for digital historiefortelling på
Høgskolen i Oslo og en av dem som har arbeidet lengst med denne
arbeidsmåten i Norge. Hun var også prosjektleder for “CREATE – SHARE – LISTEN”, den 4. internasjonale konferansen om digital historiefortelling som nylig ble avholdt på Lillehammer. Hun vil presentere erfaringer fra arbeidet med digitale praksisfortellinger i forskjellige studentgrupper gjennom tre år og diskutere muligheter og utfordringer ved innføring av denne måten å gjennomføre praksisrefleksjon på.

(Se også http://gjamissen.wordpress.com)

14:00 Slutt
Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 17.03.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L