Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Studiekvalitetsdagene > Studiekvalitetsdagene 2012

Studiekvalitetsdagene 2012 Utdanning for framtida - innovasjon og entreprenørskap inn i alle studieplanene

Utdanning for framtiden – Innovasjon og entreprenørskap inn i alle studieplanene

Mandag 12. mars  

 

Kl 12.15– 12.30

AUDITORIUM B

Velkommen v/Prorektor Jens Uwe Korten

Inkl. kort introduksjon av tre perspektiver på entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning, info om ’24-timer’

Jens Uwe Kortens presentasjon ligger her

Kl 12.30-13.10

.

Kl 13.10-13.25

.

Kl 13.25-13.45

Entreprenørskap i næringsliv og administrasjon v/Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef for Eidsiva Energi

Ola Mørked Rinnas presentasjon ligger her

Kort presentasjon av StartHiL (Studentdrevet organisasjon) og Venture Cup

Kort presentasjon av studentbedrift og eksemplet Cafè Stift i Kulturhuset Banken v/Andreas Sjøvoll

Kl 13.45-14.00 Kaffepause/beinstrekk

Kl 14.00-15.00

AUDITORIUM B

Sosialt entreprenørskap v/Førsteamanuensis Frank Jarle Bruun og Høgskolelektor Ingrid Tvete

Ingrid Tvetes presentasjon ligger her

Frank Jarle Bruuns presentasjon ligger her

   
Tirsdag 13. mars  

Kl 9.15 -10.15

AUDITORIUM B

Pedagogisk entreprenørskap v/Førsteamanuensis Inger Karin Røe Ødegaard

Inger Karin Røe Ødegårds presentasjon ligger her

Kl 10.30 -13.45

 

(NB: ikke fellesseanse)

 

Entreprenørielle perspektiver i års-, bachelor- og masterstudier ved HiL, Drøftinger i studiemiljøene/studieutvalgene

Det enkelte studiemiljø jobber med disse problemstillingene:

  • Hvordan forstår/tolker vi begrepene entreprenørskap og innovasjon?
  • Hvordan kan vi knytte begrepene til innholdet i vårt studium? Er de godt i varetatt i studieplanen i dag?
  • Hvilke endringer må vi gjennomføre på studiet? Hva vil dette bety på kort og lang sikt for innholdet i studieplanen? 

Studiemiljøene oppsummerer sine diskusjoner på en A4-side. Disse oppsummeringene vil bli samlet inn og resultatene presentert på et senere tidspunkt (Studielederforum m.m)

   

Kl 14.00 -15.00

AUDITORIUM B

  • Avslutning v/Prorektor Jens Uwe Korten

        Rapport fra 24-timersprosjektet

PDF-versjon av programmet

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 17.03.2014

Studiekvalitetsdagene

Studentenes  læringsmiljøpris blir delt ut under Studiekvalitetsdagene. Frist for å levere inn kandiater er 8. mars

Perspektiver på entreprenørskap:

  • Gründerperspektivet på entreprenørskap (næringslivsrettet, økonomisk motivasjon)
  • Sosialt entreprenørskap (medborgerskap, verdiskapning for samfunnets felleskap)
  • Pedagogisk entreprenørskap (læreprosesser som fremmer initiativ og aktivisering i lokalsamfunn og på praksisarenaer)

Handlingsplanen ”Entreprenørskap i utdanningen – fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014”  "Gjennom å stimulere holdninger, kunnskap og ferdigheter hos elever, studenter og lærere på alle nivåer skal det utvikles en kultur for entreprenørskap. Med dette menes å styrke personlige egenskaper og holdninger hos den enkelte som gjør dem bedre rustet til å bedrive samarbeid, nytenkning, tåle motgang, være kreative og stole på egne valg."

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L