Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Studiekvalitetsdagene > Studiekvalitetsdagene 2013

Kos, faktapresentasjon eller et spark i baken!

- Hva er en god forelesning for deg?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Statutter for studentenes læringsmiljøpris

Studiekvalitetsdagene 2013 Forelesningen som undervisningsform

Årets studiekvalitetsdager setter fokus på forelesningen som undervisningsform.

Mandag 7. oktober (Aud. C)

12.15 Velkommen ved Jens Uwe Korten

12.30 Panelpresentasjoner og paneldebatt ledet av student Øyvind Svendsen (fra internasjonale studier med historie)

Panel bestående av fagansatte og studenter vil ved korte innlegg og diskusjon gi eksempler for når forelesningen fungerer godt/mindre godt, hvilke krav eller forventninger man har til forelesningen, studentene m.m

I panelet:

  • Førsteamanuensis Øyvind Tønnesson (fra Internasjonale studier med historie, ASV)
  • Høgskolelektor Camille Z. Thisell (fra Produksjons- og prosjektledelse, TVF)
  • Ann-Kristin Midtskog (student ved Juss og fagpolitisk ansvarlig i LiSt)
  • Høgskolelektor Ricardo Lugo (fra Psykologistudiene, ASV)
  • 2 studenter (ved sosialt arbeid, APS - navn kommer senere)
  • Høgskolelektor Marit Elvsås (fra Økonomi og administrasjon, ØKORG)
  • Amanuensis Sveinung Berild (fra Organisasjon og ledelse, ØKORG)
  • Lasse Heggedal (student ved Kulturprosjektledelse)

kl 13.55 Pause med enkel bevertning 

kl 14.15 Plenumspresentasjonen oppsummeres og relateres til hva forskningen sier om forelesningen som undervisningsform ved professor Yngve Troye Nordkvelle

kl 14.45 Undervisningstrender i videregående skole ved prosjektleder Egil Weider Hartberg (fra SELL)

kl 15.00 Fronters muligheter ved Steinar Hov (Fronteransvarlig ved HiL)

kl 15.15 "Ansvar for egen vegring" ved førsteamanuensis Søren Birkvad (fra Film og fjernsynsvitenskap, ASV)

kl 15.30 Dagen oppsummeres av prorektor for utdanning Jens Uwe Korten

 

Tirsdag 8. oktober

Fra kl 08.15 og frem til kl 10.30 Studievise diskusjoner

Det enkelte studiemiljø diskuterer forelesningene på studiet/de pågående emnene.

Stikkord: Bruker man for mye/-lite forelesninger på studiet? Er det sprik i forventningene til studenter og ansatte i forhold til hvor gode forelesningene kan være? Er studentene godt nok forberedt til forelesninger? Bruker man forelesningen på forskjellige måter for å aktivisere studentene? Gir forelesningen ønsket læringsutbytte?

Kl 10.45-11.30 Presentasjoner av erfaringer fra de studievise diskusjonene (Aud. C)

Studenter og ansatte presenterer erfaringer/funn fra de studievise diskusjonene. Kan man lære noe av hverandres erfaringer?

Kl 11.30-12.00 Utdeling av studentenes læringsmiljøpris (Aud. C)

Under studiekvalitetsdagene deler LMU hvert år ut Studentenes læringsmiljøpris (Se statuttene til høyre)

Prisvinner får diplom og presenterer hvordan en har arbeidet med læringsmiljøet i studiemiljøet.

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 17.03.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L