Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet > Studiekvalitetsdagene > Studiekvalitetsdagene 2015 Internasjonalisering i studieprogrammene

plakat qdays

Bokaktuelle Laila Bokhari er hovedtaler

Laila Bokhari - Foto: Iffit Qureshi

Laila Bokhari - Foto: Iffit Qureshi

Program på norsk

Program in English

Studentenes læringsmiljøpris 2015 skal deles ut

Se statuttene her

Frist til å nominere et studiemiljø - 25. september.

Studiekvalitetsdagene 2015 Internasjonalisering i studieprogrammene

NÅR: Mandag 5. oktober, 12.15-15.00 og tirsdag 6. oktober, 09.00-12.00 (Scroll down for English version)

HVOR: Auditorium A

HOVEDINNLEDERE (Dag 1):

Forfatter og statssekretær ved statsministerens kontor LAILA BOKHARI*: Betydning av internasjonal erfaring og interkulturell kommunikasjon i dagens arbeidsmarked.

Stipendiat ved SIT og Seniorrådgiver ved Universitetet i Nordland HELGE RESTAD: Fra formål til konkret utbytte - om internasjonalisering som bidrag til økt læringsutbytte og økt arbeidslivsrelevans.

 

Innleggene til Laila Bokhari og Helge Restad ble streamet og kan sees her

Programoversikt mandag 5. oktober, 12.15-15.00, Auditorium A

DEL I
12.15 – 12.20: Velkommen ved prorektor Jens Uwe Korten.
12.20 – 12.30  Introduksjon ved rektor Kathrine Skretting.
12.30 – 13.10: Betydning av internasjonal erfaring og interkulturell kommunikasjon i dagens arbeidsmarked, ved forfatter og statssekretær ved statsministerens kontor LAILA BOKHARI.
13.10 – 13.40: Fra formål til konkret utbytte - om internasjonalisering som bidrag til økt læringsutbytte og økt arbeidslivsrelevans, Stipendiat ved ØKORG og seniorrådgiver ved UiN HELGE RESTAD.
13.40 – 13.55: Pause med frukt, kaffe/te.  

Del II
14.00 – 14.10: Internasjonalisering på HiL, ved leder av internasjonalt kontor Gunnar Furseth Klinge.
14.10 – 14.20: Hvorfor jeg dro på utveksling og hvorfor alle bør gjøre det, av MSc International Relations Theory og assistentlærer på Internasjonale studier med historie Øyvind Svendsen.
14.20 – 14.30: Praksisopphold i Plymouth, UK, BA student fra sosialt arbeid Nastaran Kafaie.
14.30 – 14.40: Hvorfor vi gjør det, førsteamanuensis Bjarne Øverlid fra sosialt arbeid.
14.40 – 14.50: Et internasjonalt studentperspektiv på HiL, Shérine BEKKAYE, Pôle Universitaire Léonard de Vinci, France.
14.50 – 15.00: Oppsummerende bemerkninger,ved leder av internasjonalt kontor Gunnar Furseth Klinge.      

15.10-16.00: GRATIS PIZZA OG MINERALVANN til alle deltakere i Glassgården.

*Laila Bokhari er for tiden i barselpermisjon fra sin stilling ved statsministerens kontor.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program tirsdag 6. oktober, 09.00 – 12.00

kl. 09.00-11.00 Diskusjoner i studiene (fagansatte og studentrepresentanter)
Hva er faglig relevant internasjonalisering for ditt studium? Hvordan synliggjøres dette i læringsutbyttebeskrivelsene og i studieplanen?

Kl. 11.00-12.00, plenum (Auditorium A)
Oppsummering i plenum av diskusjoner i gruppene

Utdeling av studentenes læringsmiljøpris 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 SETT AV DAGENE OG VEL MØTT!

  

STUDY QUALITY DAYS 2015INTERNATIONALIZATION OF STUDY PROGRAMS

WHEN: Monday 5th of October, 12.15-15.00

WHERE: Auditorium A

KEYNOTE SPEAKERS:

Author and State Secretary at the Prime Ministers office LAILA BOKHARI:The importance of international experience and intercultural communication in today's job market.

Research Fellow and Senior Adviser HELGE RESTAD University of Nordland:Connecting purpose to outcome -Internationalization as a tool to improved learning outcomes and greater workplace relevance.

FREE ATTENDANCE. FREE PIZZA AND BEVERAGES for all participants in Glassgården after the sessions (15.00-16.00).

Full programme overview Monday 5th of October, 12.15-15.00

PART I
12.15 – 12.20: Welcome by Prorektor Jens Uwe Korten.
12.20 - 12.30: Introduction by Rector Kathrine Skretting.
12.30 – 13.10: The importance of international experience and intercultural communication in today's job market, by author and State Secretary at the Prime Ministers office LAILA BOKHARI*.
13.10 – 13.40: Connecting purpose to outcome -Internationalization as a tool to improved learning outcomes and greater workplace relevance, by Research Fellow and Senior Adviser HELGE RESTAD (UiN).
13.40 – 13.55: Brake with fruit, coffee and tea.  

PART II
14.00 – 14.10: Internationalization at Lillehammer UC, by Head of international office Gunnar Furseth Klinge.
14.10 – 14.20: Why I went abroad and why everyone should, by MSc International Relations Theory and teaching assistant Øyvind Svendsen.
14.20 – 14.30: Practice placement in Plymouth, UK, BA student of Social Work Nastaran Kafaie.
14.30 – 14.40: Why we do it, Associate professor Bjarne Øverlid from Social work at LUC.
14.40 – 14.50: An international student perspective at LUC, Shérine BEKKAYE, Pôle Universitaire Léonard de Vinci, France.
14.50 – 15.00: Concluding remarks, by Head of international office Gunnar Furseth Klinge.      

15.10 – 16.00: FREE PIZZA AND BEVERAGES for all participants in Glassgården

*Laila Bokhari is currently on a maternity leave from her position at the Prime Ministers office.

--------------------------------------------------------

Programme Tuesday 6th of October, 09.00 – 12.00

09.00-11.00: Discussions in the study programmes (academic staff and student representatives).
What is relevant internationalization for your specific study? How is this visible in the learning outcome descriptions and the syllabus?

Kl. 11.00-12.00, plenum (Auditorium A)
Summary of group discussions

Distribution of students' learning award 2015

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 13.10.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L