Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Entreprenørskap ved HiL

Entreprenørskap ved HiL

Alle studier ved HiL skal ha elementer av innovasjon og entreprenørskap.  

Fra Handlingsplanen Entreprenørskap i utdanningen – fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014 som sier:

- Gjennom å stimulere holdninger, kunnskap og ferdigheter hos elever, studenter og lærere på alle nivåer skal det utvikles en kultur for entreprenørskap. Med dette menes å styrke personlige egenskaper og holdninger hos den enkelte som gjør dem bedre rustet til å bedrive samarbeid, nytenkning, tåle motgang, være kreative og stole på egne valg.

Aktiviteter

HiLs møtested for Entreprenørskap og Gründerinteresserte
HiL samarbeider med Ungt Entreprenørskap Oppland
En del av Start Norges 20 lokallag i landet

Studentbedrift

Lyst til å starte egen studentbedrift?
Meld deg opp til emne på 7,5 studiepoeng

 

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 12.04.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L