Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Etter- og videreutdanning > Spilleproblematikk

Banner

Kontakt

Mer informasjon?

 

Administrative spørsmål:
Line Kristiansen
Tlf. 61 28 81 37
e-post: line.kristiansen@hil.no

Faglige spørsmål
Hans-Jørgen Wallin Weihe, HiL
Tlf. 61 28 80 00
e-post: h-j.wallin.weihe@hil.no

Stian Overå, KoRus Øst   
Tlf. 91 80 46 06
 e-post: stian.overa@sykehuset-innlandet.no

 

Pengespillavhengighet og problemskapende dataspilling - forståelse og tiltakskompetanse

Banner spill

Nettstøttet kurs med to samlinger på Gardermoen

Med støtte fra Helsedirektoratet har Høgskolen i Lillehammer og KoRus-Øst (Kompetansesenter rus – region øst) utviklet et nasjonalt opplæringsprogram om spilleavhengighet. Studiet passer for alle som ønsker å lære mer om spilleavhengighet og problemskapende dataspilling.

Kurset går over 12 uker med to samlinger à to dager. Målgruppen er ansatte i helse- og sosialsektoren og  skolesektoren.

Kurset kan bygges ut til en kompetansegivende del som gir uttelling for 15 studiepoeng som kan søkes innpasses i en mastergrad.

Neste kurs starter i januar 2018. Løpende opptak til plassene på studiet er fylt opp.

I perioden mellom samlingene arbeider studentene på nettet - individuelt og gruppevis.

Det er lagt vekt på at kurset skal være motiverende og brukervennlig og bruker derfor blant annet video til å belyse viktig problemstillinger. Videoene bruker ulike sjangere som dramatisering, reportasje, intervjuer med sentrale fagpersoner, spilleavhengige og pårørende.

 

Sist oppdatert: Marianne Sveen 12.09.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L